findmytutor

ค่ายเพาะกาย(เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 10 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 18/11/2015 ดู 723 ครั้ง

น้องม.ปลายสายวิทย์ ที่สนใจ "ค่ายเพาะกาย(เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 10 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล" ซึ่งจะปิดรับสมัครวันที่  27 พฤศจิกายน 2558

โดยวันจัดค่ายอยู่ระหว่างวันที่  15 – 17 มกราคม 2559

โดย น้องๆสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

กดเพื่อเข้าสู่ Facebook ค่ายเพาะกาย(เฉพาะกิจ)ครั้งที่10
 

กดเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครค่ายเพาะกาย(เฉพาะกิจ)ครั้งที่10