findmytutor

ถ้ามีดี ก็เรียนฟรีไปเลย

วันที่ 28/11/2015 ดู 9122 ครั้ง

          สวัสดีครับน้องๆ พอเรียนกับมาถึงม.6แล้ว น้องๆหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือเพื่อสอบ  แอดมิดชั่นหรือสอบตรงกัน วันนี้พี่ติวเตอร์มีอีกช่องทางในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมาฝากกันครับนั่นคือ ทุนการศึกษานั่นเอง

พี่ติวเตอร์ได้รวบรวมทุนการศึกษาสำหรับน้องๆที่กำลังจะจบม.6 มาไว้ที่นี่แล้ว อยากให้น้องๆได้ศึกษาไว้เป็นแนวทางในการเรียนต่อระดับปริญาตรี ทั้งในและต่างประเทศครับ

1.ทุนการศึกษาต่างประเทศ

          พี่ติวเตอร์ขอแบ่งประเภทของทุนการศึกษาต่างประเทศเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆนะครับ คือ ทุนที่ต้องใช้ทุนคืน และ ทุนให้เปล่า

1.1 ทุนที่ต้องใช้ทุนคืน

          ทุนที่ต้องใช้ทุนคือ หมายถึง ทุนที่ต้องกลับมาทำงาน(ตามที่ทุนกำหนด)เป็นระยะเวลามากกว่าหรือเท่ากับระยะเวลาที่ได้ใช้ทุนครับไม่เช่นนั้นจะต้องชดใช้เป็นเงินแทนครับ

ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ทุนกพ. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

     1. ทุนเล่าเรียนหลวง หรือ ทุนคิง → อยู่ในหัวข้อทุนให้เปล่านะครับ

     2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             สาขาที่ต้องไปเรียน : แล้วแต่ความต้องการของกระทรวงในปีนั้นๆ

     3. ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน ให้จำนวน 4 ทุน

             สาขาที่เปิดรับ :  สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม จำนวน 1 ทุน

                                   สาขาวิชาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม จำนวน 3 ทุน

     4. ทุนกระทรวงต่างประเทศ จำนวนทุน ขึ้นอยู่กับแต่ละปี

             สาขาที่ต้องไปเรียน : แล้วแต่ความต้องการของกระทรวงในปีนั้นๆ

     5. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวนทุนแล้วแต่ปี แต่ประมาณ 3-4 ทุน

             สาขาที่ต้องไปเรียน : แล้วแต่ความต้องการในปีนั้นๆ (โดยปกติจะเป็นสาขาเศรษฐศาสตร์)

     6. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ → อยู่ในหัวข้อทุนให้เปล่านะครับ

                                เวลาที่เปิดรับ : สิงหาคม-กันยายน

                                คุณสมบัติ : อายุไม่เกิน 20 ปี

                                กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6

                                GPA 3.50

                                ไม่เคยติด 0 วิชาใดวิชาหนึ่ง

                                ค่าใช้จ่ายที่ทุนครอบคลุม : ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าใช่จ่ายส่วนตัว ค่าตั๋วเครื่องบิน

                เงื่อนไข : ต้องกลับมาใช้ทุนในตำแหน่งและหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้

                (ยกเว้น ทุนเล่าเรียนหลวงและทุนวิวัฒไชยานุสรณ์)

                เว็บไซต์ : http://scholar2.ocsc.go.th/

ข้อมูลเพิ่มเติม : เมื่อสอบได้ทุนแล้วน้องๆจะต้องไปเรียนปรับพื้นฐานก่อน 1 ปี แล้วยื่นสมัครมหาลัยที่เปิดในสาขาที่ตัวเองได้ทุนนะครับ พอเรียนจบก็กลับมาทำงานตามที่ทำสัญญากับทุนไว้ แต่ถ้าไม่ทำตามสัญญา ต้องชดใช้เป็นเงินแทนครับ และการสมัครสอบน้องๆมีสิทธิสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 ประเภททุน ครับ :)

        นอกจากทุนที่พี่ติวเตอร์ได้ยกตัวอย่างมาแล้ว ก็ยังมีทุนอื่นๆอีกนะครับ น้องๆอย่าลืมติดตามกันน้า

 

1.2 ทุนให้เปล่า

                โดยทุนให้เปล่านั้น องค์กรที่มอบทุนจะออกค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้น้องๆแบบฟรีๆ หลังจากเรียนจบน้องจะสามารถทำงานที่ใดก็ได้แล้วแต่ความต้องการเลยครับ ได้แก่ ทุนรัฐบาลประเทศต่างๆ เช่น

     1.2.1 ทุนเล่าเรียนหลวง หรือ ทุนKing : ทุนของรัฐบาลไทย ซึ่งน้องๆสามารถเลือกที่จะเรียนที่ไหนก็ได้ในโลก โดยที่ไม่มีข้อผูกมันว่าต้องกลับมาใช้ทุนในหน่วยงานราชการ เพียงแต่ต้องกลับมาทำงานที่ประเทศไทย โดยเปิดรับจำนวน 9 คนต่อปี

                เวลาที่เปิดรับ : สิงหาคม-กันยายน

                คุณสมบัติ : อายุไม่เกิน 20 ปี

                                กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6

                                GPA 3.50

                                ไม่เคยติด 0 วิชาใดวิชาหนึ่ง

                ค่าใช้จ่ายที่ทุนครอบคลุม : ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตั๋วเครื่องบิน

                เงื่อนไข : ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย(ทำงานที่ไหนก็ได้) เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับทุน แต่ถ้าไม่ทำตามสัญญา ต้องชดใช้เป็นเงินแทนครับ

               

     1.2.2 ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ (เป็น1 ในทุนกพ.ที่เป็นทุนให้เปล่าจ้า)

สาขาที่ต้องไปเรียน คือ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือกฎหมาย

โดยเรียนในประเทศต่อไปนี้ อเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย  

                เวลาที่เปิดรับ : สิงหาคม-กันยายน

                คุณสมบัติ : อายุไม่เกิน 20 ปี

                                กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6

                                GPA 3.50

                                ไม่เคยติด 0 วิชาใดวิชาหนึ่ง

                ค่าใช้จ่ายที่ทุนครอบคลุม : ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตั๋วเครื่องบิน

เงื่อนไข : ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย(ทำงานที่ไหนก็ได้) เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่

ได้รับทุน แต่ถ้าไม่ทำตามสัญญา ต้องชดใช้เป็นเงินแทนครับ

 

     1.2.3 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หรือ ทุนมงบุโช (MEXT : Monbukagakusho)

ทุนให้เรียนระดับปริญญาตรี และเรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี

สาขาที่เปิดรับ : ทุกสาขาวิชา

                รับสมัคร : เดือนมิถุนายน ของทุกปี (กำหนดการออกเดือน พฤษภาคม)

                คุณสมบัติ : อายุ17-21ปี

                                กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 หรือจบการศึกษาแล้ว (สมัครได้ทุกสายการเรียน)

                                GPA 3.80

ในกรณีที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ผ่านระดับ 1 หรือ ระดับ 2 GPA 3.30

                                                           ถ้าผ่านระดับ 3 หรือ ระดับ 4 GPA 3.50

                ค่าใช้จ่ายที่ทุนครอบคลุม : ค่าเล่าเรียนทั้งหมด และให้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละ 117,000 เยน หรือประมาณ 40,000บาท, ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ไทย-ญี่ปุ่น

เว็บไซต์  www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/syudy.htm

ข้อมูลเพิ่มเติม : น้องๆไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับ เพราะทางทุนจะส่งน้องๆเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น 1 ปีก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยครับ

 

1.2.4 ทุนรัฐบาลเกาหลี (KGSP : Korean Government Scholarship)

      สาขาที่เปิดรับ : เปิดรับเกือบทุกสาขา (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่เราสมัครว่ามีสาขาอะไรบ้างครับ)

                    รับสมัคร : เดือน กันยายน ของทุกปี

                  คุณสมบัติ : สัญชาติไทย

                                  กำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือจบแล้ว

                                  อายุไม่เกิน 25 ปี

                                  ต้องยังไม่จบป.ตรี

                                   GPA 2.64

                ค่าใช่จ่ายที่ครอบคลุม : ค่าเล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่าย เดือนละ 800,000 วอน (ประมาณ 20,000 บาท) ค่าตั้งถิ่นฐาน (ค่าใช่จ่ายจุกจิกตอนเข้ามา 200,000 วอน) ตอนกลับไทย 100,000 วอน ค่าประกันสุขภาพ

                เว็บไซต์  www.studyinkorea.go.kr

                ข้อมูลเพิ่มเติม : ทุนนี้ไม่มีสอบนะครับ แต่ต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วน การเตรียมตัวควรเตรียมความพร้อมเพื่อไปสอบวัดระดับภาษาเกาหลี หรืออังกฤษ ต้องมี study plan และ recommend letter 2 ฉบับ  และที่สำคัญไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาเกาหลีก็ได้นะครับ เพราะทางทุนจะให้เรียนภาษาเกาหลีอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 1 ปีครับ

 

นอกจากนี้ยังทุนรัฐบาลประเทศอื่นๆก็ยังมีอีกนะครับ เช่น ทุนรัฐบาลจีน ทุนรัฐบาลไต้หวัน เป็นต้น ครับ

2.ทุนการศึกษาในประเทศ

             สำหรับน้องๆหลายคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ต้องเป็นกังวลครับ เพราะเมื่อสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้แล้ว ภายในมหาวิทยาลัยเองจะมีทุนคอยช่วยเหลือน้องๆอยู่แล้วครับ และนอกจากนั้นก็ยังมีกองทุนกู้ยืมเรียนที่น้องๆสามารถกู้เงินเพื่อไปเรียนแล้วเมื่อเรียนจบมีงานทำแล้ว สามารถผ่อนใช้หนี้ได้ครับ

 

     2.1 ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย คือ ทุนที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้สำหรับนิสิต นักศึกษา ในกรณีต่างๆ เช่น การขาดแคลนทุนทรัพย์ ครับ ตัวอย่างเช่น

 

          2.1.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย มีทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับน้องๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งจะครอบคลุมค่าเทอมและค่าใช้จ่ายรายเดือนบางส่วนครับ

ประเภททุน

กลุ่มคณะสายวิทย์+นิเทศศาสตร์

(บาท/ปีการศึกษา)

กลุ่มคณะสายศิลป์

(บาท/ปีการศึกษา)

ประเภท ก.

- ค่าเล่าเรียน

- ค่าใช้จ่ายรายเดือน

 

36,000

48,000

 

29,000

48,000

ประเภท ข.(1)

- ค่าเล่าเรียน

 

36,000

 

29,000

ประเภท ข. (2)

- ค่าใช้จ่ายรายเดือน

 

ไม่เกินวงเงิน 48,000 บาทต่อปีการศึกษา หรือ

ไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน

ประเภท ค.

- เสริมค่าใช้จ่ายการศึกษาบางส่วน

 

ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาทต่อปีการศึกษา


โดยนอกจากทุนอุดหนุนการศึกษาแล้ว ก็ยังมีทุนอีกหลายประเภทเลย คลิกที่นี่ได้เลยครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยนั้นจะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ผลงานการศึกษา อาชีพของพ่อแม่ รายได้และความประพฤตินะครับ

หรือสอบถามเพื่มเติมที่ สำนักบริหารงานกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์

 

          2.2.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น ก็มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เช่นกันครับ เช่น ทุนภูมิพล ทุนปาล พนมยงค์ ทุนศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก เป็นต้น และยังมีทุนจ้างนักศึกษาทำงาน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนเงินทุนและมีความประพฤติดีด้วยครับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม น้องๆสามารถคลิกที่นี่ได้เลยครับ  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

          2.2.3 มหาวิทยาลัยมหิดล

ทางมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ได้มอบทุนการศึกษามากมาย พี่ติวเตอร์ขอยกตัวอย่างทุนที่น่าสนใจ ก็คือ ทุนจากวิทยาลัย นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลครับ ซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวครับ

- ทุนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค

- ทุนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค

- ทุนวิทยาศาสตร์พัฒนา (มอบให้กับน้องๆที่มันศักยภาพทางวิทยาศาสตร์)

- ทุนเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา (มอบให้กับน้องๆที่เรียนดีแต่มีทุนทรัพย์จำกัด)

- ทุนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีสัญชาติและเรียนจบจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย

  ตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นประเทศไทย

ซึ่งทุนที่พี่ติวเตอร์ยกตัวอย่างนี้เป็นทุนที่ครอบคลุมค่าเทอมของวิทยาลัยนานาชาติครับ เรียกได้ว่าเรียนอินเตอร์กันแบบฟรีๆเลย

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

และทุนของอินเตอร์แล้ว ทุนของภาคปกติก็มีนะครับ คลิกที่นี่เลยครับ

 

          2.2.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความประพฤติดีและมีความเอาใจใส่ในการศึกษา โดยทุนการศึกษาที่มอบให้นั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันครับ

                ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด ผู้มอบทุน คือ ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัท มูลนิธิ ห้างร้าน สมาคม บุคคลทั่วไป มูลค่าทุนละ 3,000 - 72,000 ต่อปีการศึกษา

                 ประเภทที่ 2 ทุนการศึกษาประเภทดอกผล ผู้มอบทุน คือ ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัท มูลนิธิ ห้างร้าน สมาคม บุคคลทั่วไป ซึ่งมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำดอกผลที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนแก่นิสิตในแต่ละปี มูลค่าทุนละ 3,500 บาทขึ้นไป ต่อปีการศึกษา

                 ประเภทที่ 3 ทุนการศึกษาประเภทงานตอบแทน ผู้มอบทุน คือ ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัท มูลนิธิ ห้างร้าน สมาคม บุคคลทั่วไป ซึ่งมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำดอกผลที่ได้รับมาไว้สำหรับจัดสรรเป็นทุนปฏิบัติงาน ตอบแทนของนิสิตเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน

 

คุณสมบัติของนิสิตผู้ขอรับทุน        

        1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี

        2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา

        3. มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ หรือตามเกณฑ์ ที่ทุนการศึกษาระบุไว้

        4. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัยนิสิต

        5. มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ทุนการศึกษานั้นๆ ระบุไว้    

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร คือ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่เลยครับและน้องๆสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชั้น 3 ห้องทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต อาคารระพี สาคริก  โทร. 0-2118-0175 ครับ

 

          2.2.5 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรมีทุนการศึกษาทั้งจากภายนอกและภายในที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต ทุนอุดหนุนการศึกษาจากรายได้ของมหาวิทยาลัย และทุนจากงบประมาณแผ่นดิน แล้วก็ยังมีผู้บริจาคทุนให้แก่คณะโดยตรงอีกเป็นจำนวนมากด้วยนะครับ โดยทุนการศึกษานั้นแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ

                          ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาจากกองทุน

                          ประเภทที่ 2 ทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา

                          ประเภทที่ 3 ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ

                          ประเภทที่ 4 ทุนการศึกษาจากบริษัทห้างร้าน

                          ประเภทที่ 5 ทุนการศึกษาจากธนาคาร

                          ประเภทที่ 6 ทุนการศึกษาจากหน่วยงานราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่เลยครับ

และน้องๆสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 วิทยาเขต สำนักงานเลขานุการคณะ

2.2 กู้ยืมเรียน

                สำหรับน้องๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จริงๆ และไม่สามารถขอทุนมหาวิทยาลัยได้นั้น ยังมีอีกทางเลือกครับ คือ การกู้ยืนเรียน นั่นเองครับ น้องๆสามารถทำเรื่องกู้ยืมเรียน และเมื่อเรียนจบแล้ว มีงานทำ ก็เอาเงินมาผ่อนใช้คืนที่ตัวเองยืมไปครับ โดยองค์กรที่ให้กู้ยืมเรียนนั้น มีดังนี้ครับ

          1. กยศ. หรือ กองทุนเงินเพื่อให้กู้ยืมทางการศึกษา

          2. กรอ. หรือ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

ซึ่ง 2 กองทุนนี้ก็มีความแตกต่างกันดังนี้ครับ

 

รายการ

กองทุน กยศ.

กองทุน กรอ.

กลุ่มเป้าหมาย

ขาดแคลนทุนทรัพย์

อายุของผู้กู้ + เวลาเรียน + ระยะปลอดหนี้ 2 ปี + ระยะเวลาผ่อน 15 ปี ต้องไม่เกิน 60 ปี

ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว

อายุไม่เกิน 30 ปี

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย, ปวช. , ปวส. , อนุปริญญา, ปริญญาตรี

ปวส. , อนุปริญญา, ปริญญาตรี

ประเภทของ

การกู้ยืม

ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

ค่าครองชีพ

ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้คลาดแคลนทุนทรัพย์)

การชำระหนี้

เมื่อสำเร็จการศึกษา 2 ปี ต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี

ดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี

ผู้กู้ตั้งแต่ปี 2555

เมื่อมีรายได้ 16,000 บาทต่อเดือน หรือ 192,000 บาทต่อปี และต้องชำรพให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี

ดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.studentloan.or.th/

 

                นอกจากทุนที่พี่ติวเตอร์ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนั้น บางภาคเอกชนเอาก็ได้แจกทุนการศึกษาด้วยนะครับ เช่น

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะนั้นก็เปิดรับสมัครนักศึกษาผลการเรียนดี ทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

เปิดรับในช่วง : เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ajinomoto.co.th/index.php

พี่ติวเตอร์ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกคนนะครับ ขอให้น้องๆสู้ๆ การเรียนจะพาน้องๆไปเจอกับอนาคตที่สดใสครับ ^^