เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งาน

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อกำหนดการให้บริการซึ่งควบคุมความสัมพันธ์ของเรากับผู้ใช้และบุคคลอื่นๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Find My Tutor รวมทั้งตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Find My Tutor การใช้งานหรือเข้าถึงบริการของ Find My Tutor หมายความว่าคุณตกลงตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ ตามที่มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวตามหัวข้อทั้ง 7 ด้านล่าง

1. การแชร์เนื้อหาและข้อมูลของคุณ

1. สำหรับเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น รูปถ่ายและวิดีโอ (เนื้อหา IP) คุณให้การอนุญาตเราเป็นการเฉพาะดังต่อไปนี้ คุณให้ใบอนุญาตแก่เราซึ่งเป็นแบบไม่เฉพาะตัว ถ่ายโอนได้ ให้ใบอนุญาตต่อได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และครอบคลุมทั่วโลกสำหรับการใช้เนื้อหา IP ใดๆ ที่คุณโพสต์ลงบน Find My Tutor หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับ Find My Tutor (ใบอนุญาต IP) ใบอนุญาต IP นี้จะสิ้นสุดลงเมื่อคุณลบเนื้อหา IP หรือบัญชีผู้ใช้ของคุณออก ยกเว้นในกรณีที่เนื้อหาของคุณถูกแชร์กับผู้อื่นไปแล้วและบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ลบเนื้อหานั้นออก

2. เมื่อคุณลบเนื้อหา IP ออก เนื้อหานั้นจะถูกลบในลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับการล้างถังเรียกคืน (recycle bin) บนคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจดีว่าเนื้อหาที่ถูกลบออกอาจยังคงมีอยู่ในสำเนาสำรองภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เหมาะสม (แต่จะไม่มีให้แก่ผู้อื่น)

3. เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชัน แอพพลิเคชันนั้นอาจขออนุญาตคุณเพื่อเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลของคุณ รวมทั้งเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้อื่นแชร์กับคุณ เรากำหนดให้แอพพลิเคชันต่าง ๆ เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ และข้อตกลงที่คุณมีกับแอพพลิเคชันนั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าแอพพลิเคชันนั้นสามารถใช้ จัดเก็บ และถ่ายโอนเนื้อหาและข้อมูลนั้นได้อย่างไร

4. เมื่อคุณเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลโดยใช้การตั้งค่าสาธารณะ นั่นหมายความว่าคุณอนุญาตให้ทุกคน รวมทั้งผู้คนนอก Find My Tutor เข้าถึงและใช้งานข้อมูลนั้น ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลนั้นกับคุณ (ได้แก่ ชื่อและรูปประจำตัวของคุณ)

5. เรายินดีรับฟังคำติชมหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับ Find My Tutor เสมอ แต่คุณจะต้องเข้าใจว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากคำติชมหรือข้อเสนอแนะเหล่านี้ได้โดยไม่มีข้อผูกพันใดในการที่จะต้องชดใช้ให้คุณสำหรับข้อมูลดังกล่าว (เช่นเดียวกันกับที่คุณไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องเสนอข้อมูลเหล่านี้)

2. ความปลอดภัย

เราใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ Find My Tutor มีความปลอดภัย แต่เราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยได้ เราจำเป็นต้องให้คุณช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่ Find My Tutor ซึ่งรวมถึงคุณจะต้องยึดมั่นในการปฏิบัติดังต่อไปนี้:

1. คุณจะต้องไม่โพสต์การสื่อสารเชิงพาณิชย์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น สแปม) บน Find My Tutor

2. คุณจะต้องไม่รวบรวมเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ใช้ หรือเข้าถึง Find My Tutor โดยใช้วิธีการอัตโนมัติ (เช่น การใช้บอท โรบอท สไปเดอร์ หรือสเครเปอร์) โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเราล่วงหน้า

3. คุณจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตลาดแบบเครือข่ายที่ผิดกฎหมายบน Find My Tutor เช่น แชร์แบบลูกโซ่

4. คุณจะต้องไม่อัพโหลดไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

5. คุณจะต้องไม่ขอข้อมูลการเข้าสู่ระบบหรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ที่เป็นของบุคคลอื่น

6. คุณจะต้องไม่กลั่นแกล้ง ขมขู่ หรือคุกคามผู้ใช้รายอื่นใด

7. คุณจะต้องไม่โพสต์เนื้อหาที่: เป็นคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง คุกคาม หรือลามกอนาจาร ยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือมีภาพเปลือยหรือภาพความรุนแรงหรือมีความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม

8. คุณจะต้องไม่ใช้ Find My Tutor เพื่อทำสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นอันตราย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ

9. คุณจะไม่ทำสิ่งใดที่อาจทำให้การทำงานหรือรูปลักษณ์ที่เหมาะสมของ Find My Tutor ต้องเสียหาย รับภาระมากเกินไป หรือถูกทำลาย เช่น การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ หรือการเข้าไปรบกวนการแสดงเพจ หรือฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ ของ Find My Tutor

3. การลงทะเบียนและการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้

ผู้ใช้ Find My Tutor จะต้องระบุชื่อจริงและข้อมูลจริงของตนเอง และเราต้องการให้คุณช่วยรักษาไว้ซึ่งวิธีปฏิบัตินี้ ต่อไปนี้เป็นปณิธานบางส่วนที่คุณตกลงกับเราเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการดูแลความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ:

1. คุณจะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวปลอมใด ๆ บน Find My Tutor หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ให้ใครก็ตามนอกเหนือจากตัวคุณเองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

2. คุณจะไม่สร้างบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวมากกว่าหนึ่งบัญชี

3. หากเราปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณจะต้องไม่สร้างบัญชีผู้ใช้อื่นขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา

4. คุณจะไม่ใช้ Find My Tutor หากคุณเป็นผู้ต้องหาคดีทางเพศ

5. คุณจะดูแลให้ข้อมูลติดต่อของคุณมีความแม่นยำและเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

6. คุณจะไม่แชร์รหัสผ่านของคุณ (หรือในกรณีที่เป็นผู้พัฒนา จะต้องไม่แชร์รหัสลับของคุณ) ไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือไม่ทำสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ

7. หากคุณเลือกชื่อผู้ใช้หรือตัวระบุที่คล้ายกันสำหรับบัญชีผู้ใช้หรือเพจของคุณ เราขอสงวนสิทธิที่จะลบหรือเรียกคืน หากเราพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม (เช่น เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าร้องเรียนเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ที่ดูไม่ใกล้เคียงกับชื่อจริงของผู้ใช้)

8. คุณอนุญาตให้เราใช้ชื่อ รูปประจำตัว เนื้อหา และข้อมูลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเชิงพาณิชย์ เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราเป็นผู้จัดหาหรือพัฒนา

4. ข้อกำหนดพิเศษที่บังคับใช้กับซอฟต์แวร์

1. หากคุณดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์ของเรา เช่น ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลน แอพ หรือปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ หมายความว่าคุณยอมรับว่าซอฟต์แวร์นั้นอาจมีการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัพเกรด การอัพเดต และคุณลักษณะเพิ่มเติมจากเราได้เป็นครั้งคราว เพื่อเป็นการปรับปรุง เสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

2. คุณจะไม่ทำการดัดแปลง สร้างงานลอกเลียน แยกส่วน หรือพยายามที่จะแยกรหัสต้นทางจากเรา เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนให้ดำเนินการดังกล่าวภายใต้สิทธิการใช้งานแบบเปิดแหล่งที่มา หรือเราเป็นผู้ให้การอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่คุณ

5. ข้อพิพาท

1. หากใครก็ตามมีข้อเรียกร้องต่อเราโดยที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำ การยินยอม หรือข้อมูลของคุณบน Find My Tutor คุณจะเป็นผู้ชดใช้และมิให้เราต้องรับผิดชอบอันเนื่องมาจากและเกี่ยวกับค่าเสียหาย การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าในประเภทใด (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เหมาะสม) ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนี้ ถึงแม้ว่าเราจะมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ แต่เราก็ไม่อาจควบคุมหรือชี้นำการกระทำของผู้ใช้บน Find My Tutor ได้ และไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งหรือแชร์บน Find My Tutor เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลที่ล่วงละเมิด ไม่เหมาะสม ลามก ผิดกฎหมาย หรือไม่น่าพึงประสงค์ที่คุณอาจประสบบน Find My Tutor ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของผู้ใช้รายใดก็ตามของ Find My Tutor ไม่ว่าบนระบบออนไลน์หรือออฟไลน์

2. เราพยายามที่จะดูแลประสิทธิภาพของ FIND MY TUTOR ดำเนินการให้ปราศจากจุดบกพร่อง และมีความปลอดภัย แต่คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสี่ยงจากการใช้งานของคุณเอง เราจัดให้มี FIND MY TUTOR ในรูปแบบที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการให้การรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานได้ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ เราไม่รับรองว่า FIND MY TUTOR จะมีความมั่นคง ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือ FIND MY TUTOR จะทำงานได้เสมอโดยที่ไม่มีการขัดข้อง ความล่าช้า หรือข้อบกพร่อง FIND MY TUTOR ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ เนื้อหา ข้อมูล หรือข้อมูลของบุคคลที่สาม และคุณให้เรา กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของเราเป็นอิสระจากข้อเรียกร้องและค่าเสียหายใดก็ตาม ทั้งที่เป็นที่รู้จักและไม่รู้จัก อันเกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงในทางใดก็ตามกับข้อเรียกร้องใดก็ตามที่คุณมีต่อบุคคลที่สามดังกล่าวข้างต้น

6. คำนิยาม

1. คำว่า "Find My Tutor" หรือ "บริการ Find My Tutor” หมายถึงคุณสมบัติหรือบริการที่เราจัดเตรียมให้ใช้งาน อันได้แก่ ผ่านทาง (ก) เว็บไซต์ของเราที่ www.FindMyTutor.in.th และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นแบรนด์ Find My Tutor หรือแบรนด์ร่วม (รวมถึงโดเมนย่อย เวอร์ชันนานาชาติ วิดเจ็ต และเวอร์ชันบนโทรศัพท์มือถือ); (ข) แพลตฟอร์มของเรา; (ค) ปลั๊กอินทางสังคม (ง) สื่อ แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ซอฟต์แวร์ (เช่น แถบเครื่องมือ) อุปกรณ์ หรือเครือข่ายอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือพัฒนาขึ้นในภายหลัง Find My Tutor ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดตามวิจารณญาณของทางบริษัทว่าแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางอย่างของเราจะใช้ข้อตกลงอย่างอื่น มิใช่ข้อตกลงเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบฉบับนี้

2. คำว่า "แพลตฟอร์ม" เราหมายถึง ชุด API และบริการ (เช่น เนื้อหา) ที่ช่วยให้ผู้อื่น รวมทั้งผู้พัฒนาแอพพลิเคชันและผู้ให้บริการเว็บไซต์ สามารถดึงข้อมูลจาก Find My Tutor หรือให้ข้อมูลแก่เราได้

3. คำว่า "ข้อมูล" เราหมายถึง ข้อเท็จจริงและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตัวคุณ รวมถึงการกระทำต่าง ๆ ของผู้ใช้และผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ที่มีการโต้ตอบกับ Find My Tutor

4. คำว่า "เนื้อหา" เราหมายถึง สิ่งใดก็ตามที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นโพสต์ จัดหามา หรือแชร์โดยใช้บริการของ Find My Tutor

5. คำว่า "ข้อมูลผู้ใช้" หรือ "ข้อมูลของผู้ใช้" เราหมายถึง ข้อมูลใดก็ตาม รวมทั้งเนื้อหาของผู้ใช้หรือข้อมูลที่คุณหรือบุคคลที่สามสามารถดึงจาก Find My Tutor หรือจัดหาให้แก่ Find My Tutor ผ่านทางแพลตฟอร์ม

6. คำว่า "โพสต์" เราหมายถึง โพสต์บน Find My Tutor หรือการทำให้มีขึ้นโดยใช้ Find My Tutor

7. คำว่า "ใช้" เราหมายถึง การใช้ รัน คัดลอก จัดแสดงหรือแสดงต่อสาธารณะ เผยแพร่ แก้ไข แปล และสร้างงานที่ลอกเลียนขึ้นมา

8. คำว่า "แอพพลิเคชัน" เราหมายถึงแอพพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใดก็ตามที่ใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมทั้งสิ่งอื่นใดที่ได้รับในปัจจุบันหรือได้รับข้อมูลจากเรามาโดยตลอด หากคุณไม่ได้เข้าถึงแพลตฟอร์มอีกต่อไป แต่ไม่ได้ลบข้อมูลทั้งหมดออกจากเรา คำว่า แอพพลิคชัน จะนำมาใช้จนกว่าที่คุณจะลบข้อมูลนั้นออก

7. อื่น ๆ

1. เงื่อนไขการให้บริการนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Find Service Co., Ltd. และแทนที่ข้อตกลงใดก็ตามที่มีก่อนหน้านี้

2. เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์ของเรา เนื้อหานี้รวมไปถึงการออกแบบ แผนผัง หน้าตา กราฟฟิค และอื่นๆ การลอกเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่งถือว่าผิดด้วยกฎหมาย หากนำเนื้อหาไปใช้ต่อต้องให้เครดิตหรืออ้างอิงโดยการใช้ลิงค์ www.FindMyTutor.in.th

3. คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังประเทศไทยและได้รับการประมวลผลในประเทศไทย

4. หากพบว่าส่วนใดก็ตามของเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ และหากเราไม่ได้บังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ การแก้ไขหรือการสละสิทธิ์ใดก็ตามในเงื่อนไขการให้บริการนี้จะต้องดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อโดยเรา

5. สิทธิและข้อผูกพันของเราทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้สามารถมอบหมายได้โดยอิสระโดยเรา เมื่อเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการจำหน่ายทรัพย์สิน หรือโดยการดำเนินการตามกฎหมายหรือหนทางอื่นใด

6. ไม่มีส่วนใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ที่จะขัดขวางไม่ให้เราปฏิบัติตามกฎหมายได้ และคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเมื่อใช้หรือเข้าถึง Find My Tutor

วิธีใช้งาน Find My Tutor

FAQ

Question & Answer

Q: Find My Tutor คืออะไร
A: บริการจับคู่ออนไลน์ระหว่างติวเตอร์กับนักเรียน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพบกันได้ง่าย และ มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Q: มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
A: บริการค้นหาติวเตอร์จากเรา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Q: ทำไมต้องใช้บริการของเรา
A: การบริการจากเราจะช่วยให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนพบกันได้ง่ายขึ้นโดยไม่เสียค่านายหน้า พร้อมทั้งช่วยประกาศข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอีกด้วย

Q: ต่างจากเว็บไซต์หาติวเตอร์ทั่วไปอย่างไร
A: เรามีการแนะนำลักษณะการสอนของติวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

Q: จะรู้ได้อย่างไรว่าติวเตอร์คนไหนน่าเชื่อถือ
A: ผู้เรียนสามารถพิจารณาได้จากสัญลักษณ์การยืนยันตัวตนของผู้สอนในหน้าโปรไฟล์ผู้สอน

Q: ถ้าหากหาติวเตอร์ที่ต้องการไม่เจอ ต้องทำอย่างไร
A: ผู้เรียนสามารถเข้ามาลงประกาศหาติวเตอร์ได้ ผ่านช่องทาง “ลงประกาศ” โดยผู้สอนที่ผ่านการยืนยันตัวตนจะสามารถติดต่อกับผู้เรียนได้โดยตรง

Q: เริ่มหาติวเตอร์คนแรกอย่างไร
A: ผู้เรียนสามารถกดที่แถบค้นหา จากนั้นเลือก วิชา / ระดับชั้น / เพศผู้สอน ที่ต้องการแล้วกดค้นหา

Q: วิดีโอออนไลน์สามารถอัพโหลดผ่านช่องทางไหนได้บ้าง
A: ผู้สอนสามารถอัพโหลดวิดีโอผ่านทาง Youtube และนำลิงก์ของวิดีโอมาเพิ่มในระบบ

Q: ต้องทำอย่างไรบ้าง ชื่อของเราจึงจะปรากฏในผลการค้นหา
A: การค้นหาของเราแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง
1.ค้นหาผ่านเว็บไซต์ ระบบจะค้นหาจากคอร์สเรียนที่ผู้สอนได้สร้างไว้ โดยค้นหาจาก วิชา ระดับชั้น และ เพศผู้สอน
2.ค้นหาผ่านแอพพลิเคชั่น ระบบจะค้นหาจากคอร์สเรียนที่ผู้สอนได้สร้างไว้ โดยค้นหาจาก วิชา ระดับชั้น และ เพศผู้สอน เพียงแต่การค้นหาผ่านแอพพลิเคชั่นจะใช้ตำแหน่งปัจจุบันของผู้เรียนในการค้นหาด้วยรัศมี 20 กิโลเมตร ดังนั้นผู้สอนจำเป็นต้องกรอกสถานที่สอนเพื่อให้ชื่อของผู้สอนปรากฏในผลการค้นหาของแอพพลิเคชั่น

Q: สามารถติดตามข่าวสารการศึกษาใหม่ๆได้จากช่องทางไหน
A: ผู้เรียนสามารถติดตามข่าวสารได้ที่
Official Facebook Fanpage : Find My tutor
Application : Find My Tutor
Website : findmytutor.in.th

Q: ระดับของติวเตอร์แต่ละระดับต่างกันอย่างไร A: เราแบ่งระดับติวเตอร์ออกเป็น 3 ระดับดังนี้
1.ติวเตอร์มืออาชีพ ( Professional )
คือ ติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ในการสอนเป็นเวลานานและผ่านการคัดเลือกจากเรา
2.ติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ ( Advance )
คือ ติวเตอร์ที่มีการยืนยันตัวตน พร้อมมีตัวอย่างวิดีโอการสอน หรือ มีเอกสารที่มีคุณภาพประกอบในคอร์สเรียน
3.ติวเตอร์ทั่วไป ( Regular )
คือติวเตอร์ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และลงทะเบียนเป็นติวเตอร์กับเรา

Q: เราจะอัพเกรดระดับของผู้สอนได้อย่างไร
A: ระบบอัพเกรดระดับผู้สอนจะมีในอนาคต

Q: ถ้าอยากเป็นติวเตอร์ต้องทำอย่างไร
A: ผู้สอนสามารถเข้าร่วมเป็นเติวเตอร์กับเรา ผ่านเว็บไซต์ findmytutor.in.th

Q: ทำไมต้องเก็บข้อมูล ระดับชั้น และ สายการเรียน ของนักเรียน
A: เพื่อให้ผู้เรียนได้รับข่าวสารที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด เราจึงแบ่งข่าวสารออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆตามระดับชั้นและสายการเรียน

Q: ต้องการยืนยันตัวตนต้องทำอย่างไร
A: ผู้สอนสามารถเข้าไปที่เมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและเลือกเมนูการยืนยันตัวตนด้านซ้าย และส่งรูปถ่ายบัตรประชาชน จากนั้นรอการตรวจสอบความถูกต้องจากทีมงานซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน

Q: ทำไมต้องสมัครสมาชิกเป็นนักเรียน
A: เพื่อรับข่าวสารการศึกษาใหม่ผ่านแอพพลิเคชั่นของเรา และสามารถลงประกาศหาติวเตอร์ที่ตรงความต้องการของผู้เรียนได้

Q: ทำอย่างไรผู้สอนจะได้รับงานสอนมากขึ้น
A: หน้าแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้สอนที่มีประสิทธิภาพจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้เรียน โดยหน้าแสดงข้อมูลส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย
1.การใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความจริง
2.การยืนยันตัวตน
3.คะแนนการรีวิวจากเรา
4.คะแนนการรีวิวจากนักเรียน
5.การลงภาพตัวอย่างการสอนในแต่ละคอร์ส

Q: หากมีข้อสงสัยต้องทำอย่างไร
A: ติดต่อกับเราโดยตรงผ่านอีเมล์ contact@findmytutor.in.th